Τηλέφωνα εξυπηρέτησης        Αθήνα: 210 48 35 000

Θεσ/νίκη: 2310 590 500

 

Ασφάλιση Αποστολών

Όλες οι αποστολές εσωτερικού είναι αυτόματα ασφαλισμένες χωρίς επιβάρυνση του πελάτη έως του ποσού των 50€ για τα έγγραφα και μέχρι του ποσού των 100€ για τα δέματα. Οι αποστολές εξωτερικού είναι αντιστοίχως ασφαλισμένες έως του ποσού των 100$ ΗΠΑ.


Για αξίες μεγαλύτερες των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης μέσω της ασφαλιστικής μας εταιρείας, με ασφάλιστρο ύψους 0,8% επί της ασφαλιζόμενης αξίας, με επιβάρυνση του αποστολέα. Για ασφαλιζόμενες αξίες άνω των 3.000€ απαιτείται προέγκριση.


Επίσης για πιο σύνθετα έργα, παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης ειδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου με μηνιαία επιβάρυνση που καθορίζεται κατά περίπτωση.

EETT AM: 13-072 ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Copyright © 2017 Easy Mail Powered by netikon.gr